快捷搜索:

三五明月满,四五蟾兔缺。

三五明月满,四五蟾兔缺。

出自汉朝汉无名氏的《孟冬凉气至
原文赏析:
孟冬凉气至,北风何惨栗。
愁多知夜长,仰不雅众星列。
三五明月满,四五蟾兔缺。
客从远方来,遗我一书柬。
上言长相思,下言久握别。
置书怀袖中,三岁字不灭。
一心抱区区,惧君不识察。
拼音解读
mèng dōng hán qì zhì ,běi fēng hé cǎn lì 。
chóu duō zhī yè zhǎng ,yǎng guān zhòng xīng liè 。
sān wǔ míng yuè mǎn ,sì wǔ chán tù quē 。
kè cóng yuǎn fāng lái ,yí wǒ yī shū zhá 。
shàng yán zhǎng xiàng sī ,xià yán jiǔ lí bié 。
zhì shū huái xiù zhōng ,sān suì zì bú miè 。
yī xīn bào qū qū ,jù jūn bú shí chá 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: